septembrie 29, 2012

Zâmbet îngheţat.

Undeva, cândva, zâmbetul unui copil poate rămâne îngheţat. Pot trece veri, pot trece ani. Avem oare vreun drept să încercăm a-l dezgheţa? Este corect să o facem?  Pentru că o dată cu inghetul, el prezervă în adâncul fiinţei un anumit statut, o anumită poziţie, amintiri şi sentimente.

În continuarea acelui zâmbet deplin care a fost până atunci, se naşte, prematur, bărbatul de mâine.
Ştiu că Dumnezeu îl poate creşte sănătos pe acest bărbat, deşi născut prematur. În ciuda zâmbetului îngheţat.

Toată psihologia şi toată ştiinţa l-ar trimite în rândul celor neîntregi, traumatizaţi, răniţi, incompleţi, insuficient dezvoltaţi, sensibili, inadaptaţi şi alte stări descrise de cuvinte grele. Dar nu şi Dumnezeu.

Dau slava lui Dumnezeu că El poate fi atotsuficient oricui şi El are puterea să păzească până în ziua zâmbetelor dezgheţate pe cei care I-au fost încredinţaţi Lui.
septembrie 20, 2012

Fişa postului creştinului

Am citit in ultimele zile mărturii ale unor foşti preoţi (ortodocşi, catolici) convertiţi, care au părăsit religia pentru a câştiga relaţia pe care o căutau, relaţia cu Domnul Isus.
Mi-au rămas în inimă cuvintele şi dorinţele lor şi mă îndeamnă la a-L căuta şi a asculta mai mult pe Domnul Isus.
M-am gândit că cel mai mult Îl pot găsi în chiar cuvintele Lui. Aşadar, cuvintele de astăzi, citite în Evanghelia după Luca, din capitolul 19, de la v.29 la v.40, sunt:

"Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegaţi-l şi aduceţi-Mi-l. [...] Pentru că Domnul are trebuinţă de el."

Ce am înţeles eu, mesajul acestor cuvinte, arată cam aşa:
1) dinaintea- nu satul dinapoi. În toată Scriptura ni se spune să privim înainte, cu încredere şi abandonare în puterea lui Dumnezeu şi, de asemenea, să nu ne mai întoarcem unde am fost. [TRIMITEREA]

2) măgăruş legat- îmi spune despre oameni, mulţi oameni, poate chiar şi eu, legaţi. Legaţi de tipare de gândire, legaţi de blesteme, legaţi de trecut, legaţi pentru viitor, legaţi de satana, legaţi de obiceiuri şi tradiţii. Domnul Isus îi cunoaşte şi vorbeşte despre ei frumos, cu dragoste: măgăruş, în loc de măgar sau asin. [LOCUL TRIMITERII, CAUZA]

3) pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Poate nimeni nu le-a spus vreodată Vestea Bună, poate nimeni nu i-a folosit în lucrare, poate nimeni nu îi iubeşte sau nu le dă valoare: poate nimeni, niciodată. Poate ei sau poate că eu ne simţim inutili, fără să-I (re)cunoaştem chemarea. Poate că ei nu ştiu că Domnul are trebuinţă de ei. [MISIUNEA, RELAŢIA CU OAMENII]

4) dezlegaţi-l- oferă ajutorul, depune efortul, fă-i binele pe care nu şi-l poate face singur. Dezleagă, prin rugăciune, părtăşie, învăţătură, ascultare, sfătuire. Dezleagă orice îl ţine legat. Şi aceste responsabilităţi mă duc cu gândul la lucrarea de consiliere creştină, pentru că acesta şi umătorul gând sunt scopurile ei. [CONSILIEREA]

5) aduceţi-Mi-l- după ce îl dezlegi pe cel legat înainte, nu îl lăsa să se ducă oriunde vrea sau nu îl lăsa de izbelişte. Adu-L Domnului Isus, încredinţează-L Lui. Şi până nu îl vezi în Mâna Lui, nu îi da drumul nici tu. [UCENICIZAREA, MENTORATUL]

6) Domnul are trebuinţă de el.- este, eşti valoros şi îi eşti de folos Stăpânului; eşti de folos societăţii, familiei şi vecinilor; Bisericii şi celorlalţi măgăruşi legaţi. [CONFIRMAREAL, SCOPUL CHEMĂRII ]

7) ascultarea ucenicilor: "N-au întrebat ucenicii De ce acolo? De ce nu un cal?" etc.

"Cei ce fuseseră trimeşi, s-au dus şi au găsit aşa cum le spusese Isus." 

Dacă te duci când te trimite Isus, toate cuvintele Lui se vor împlini. Dacă acţionezi în ascultare de El, întotdeauna va fi timpul împlinirii promisiunilor Lui. [CONDIŢIA REUŞITEI ]

8) măgăruş - încăpăţânat. Nu va fi uşor să îndeplineşti trimiterea. Vei avea de-a face cu negare, cu încăpăţânare, cu rezistenţă, cu răutate, cu ignoranţă- cu câte şi mai câte. Dar dacă Isus a spus, se va împlini şi cea mai grea chemare. [ LUPTELE, BIRUINŢA ]


Interesaţi de pagina de viaţă